MUDr. Tomáš Mašek
Vítězné náměstí 9
160 00 Praha 6
3. patro