Jak probíhá vyšetření?

Vyšetření v naší ambulanci probíhá diskrétně, bez čekání, může být v odpoledních hodinách po pracovní době. Je možné v německém, anglickém, ruském jazyce.

Po příchodu pacienta do ordinace

Vyšetření zahajujeme rozhovorem s lékařem. Lékař zjišťuje pečlivě obtíže pacienta, délku jejich trvání, zda reagují na na konzervativní léčbu. Lékař zhodnotí výsledky případných předchozích vyšetření a pacientovi vysvětlí možné příčiny obtíží a vyšetřovací postup

Průběh vyšetření

Pokud z předchozího rozhovoru vyplývá nutnost endoskopického vyšetření, provádíme anoskopické vyšetření konečníku optickým přístrojem. Velmi šetrně zavádíme anoskop do konečníku do vzdálenosti 6 cm a oblast konečníku pečlivě prohlížíme. Vyšetření není bolestivé, pcient cítí pouze tlak v konečníku. Čas vyšetření je do 1 minuty. Je možné použít jednorázové anoskopy, které jsou pouze pro Vás.

Po skončení vyšetření pacienta podrobně informujeme o nálezu a případně o možnostech léčby. Pokud je nález indikován k ambulantnímu zákroku je možné jej povést ihned. Pak tento zákrok pacientovi podrobně vysvětlíme.


← zpět na všechny otázky